Lid worden

Lid worden van de Heemkundevereniging Brunssum?

U kunt lid worden van de Heemkundevereniging Brunssum.
Een lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december en van 1 juli tot en met 31 december voor aanmeldingen na 30 juni. Uiteraard gelden gehalveerde prijzen voor een gehalveerd lidmaatschap!

Ons bankrekeningnummer: NL45 RABO 0140 7466 33 t.n.v. Heemkundevereniging Bron van Brunsham. Hierop kunt u de voor u verschuldigde contributie storten. Het lidmaatschap gaat in na ontvangst van de betaling.

Contributie:
gewoon lid á € 16,00 per jaar
gezinslid á € 8,00 per jaar

Om lid te worden stuurt u een e-mail naar ledenadministratie@heemkundebrunssum.nl, waarin u uw naam en voorletters vermeldt, adres, postcode en woonplaats en het type lidmaatschap.

 
 
Copyright © Heemkundevereniging Brunssum 2006 - 2019
Deze website werd verzorgd door: Ron Slangen GRAPHX