Heemkunde

Heemkunde staat voor kennis van het gehucht, het dorp, de streek of de regio waarin we wonen, waar we geboren zijn of daar waar we ons thuis voelen. Wanneer het je interesseert waarom er vlak bij je huis een wegkruis staat, waarom je straat naar een reeds lang overleden pastoor is genoemd of je verdiept in de geschiedenis van de kerk waartoe je behoort, dan doe je al aan heemkunde.

Heemkunde betreft dus alles wat er leeft of gebeurt en wat karakteristiek is voor het "heem". Dat kan het dialect zijn, de cultuur, de geschiedenis, de natuur of de onderlinge verwantschappen. Dat alles kan zich zowel nu als in het verleden afspelen. Voor ieder mens is er in elk “heem” zo ontzaglijk veel waar te nemen over al deze aspecten, dat we gerust mogen spreken van een onuitputtelijke bron. De Heemkundevereniging Brunssum houdt zich bezig met de bestudering van dat “heem” in al zijn aspecten van heden en verleden. In de statuten staat het alsvolgt omschreven: De Heemkundevereniging Brunssum - officieel Heemkundevereniging Bron van Brunsham - houdt zich bezig met het bevorderen van de kennis van de plaatselijke geschiedenis, oudheden, folklore, volkstaal en natuur van de gemeente Brunssum, alsmede het bevorderen van de belangstelling hiervoor in de gemeente Brunssum. Daarnaast willen wij deze kennis en kunde voor het heden dienstbaar maken, indien gewenst met een visie op de toekomst. Klik op de PDF om onze Visie en ons Vijfjarenplan te lezen, goedgekeurd in de ALV van 2018.

Visie en Vijfjarenplan


De Heemkundevereniging Brunssum heeft een aantal werkgroepen.

- De ‘Werkgroep Dialect’
   
De ‘Werkgroep Dialect’ beijvert zich in het vastleggen van specifiek woordgebruik in en rond het Brunssumse. Zij publiceert verhalen en gedichten van eigen hand in dag- en weekbladen. Zij biedt derden ondersteuning bij schrijven en spreken in het dialect, b.v. bij dialectmissen.
     
    Contact: Wiel Roeselers, Folkloriada 15, 6441 DW Brunssum, tel. 085 – 878 10 74
    E-mail : dialect@heemkundebrunssum.nl
    .
    .
- De ‘Werkgroep Wegkruisen’
   
De ‘Werkgroep Wegkruisen’ houdt zich bezig met het onderhoud, de reparatie en het (her-)plaatsen van wegkruisen in Brunssum. Zo is Brunssum in de periode 1998 tot nu een groot aantal (15) kruisen rijker geworden. In totaal telt Brunssum nu 34 kruisen.
    .
    .
- De ‘Werkgroep Foto's’
   
De ‘Werkgroep Foto’s’ verzamelt oude foto’s, prentbriefkaarten en filmmateriaal over Brunssum. Regelmatig presenteert zij -ook op verzoek- haar verzameling aan de Brunssumse bevolking. Het archief van de werkgroep heeft zich ontwikkeld tot een omvangrijke verzameling van zeer goede kwaliteit. Het analoge fotoarchief bestaat uit ‘oude’ foto’s, prentbriefkaarten, glasplaten en dia’s. Daarnaast is er ook een zeer groot digitaal fotoarchief. Een klein gedeelte van dit ‘fotoarchief’ is te zien op de website en de Facebooksite van de Heemkundevereniging Brunssum.
     
    E-mail : fotoarchief@heemkundebrunssum.nl
    .
    .
- De ‘Werkgroep Heemkunde’
   
De ‘Werkgroep Heemkunde’ heeft een divers takenpakket. Zij organiseert activiteiten zoals Open Monumentendag, tentoonstellingen en excursies. Zij regelt en voert de ‘dagelijkse’ activiteiten uit van de Heemkundevereniging Brunssum. Daarnaast levert de Heemkundevereniging Brunssum vaak een bijdrage aan cultureel historische activiteiten in Brunssum, o.a. aan de Herdenking Mijnramp Staatsmijn Hendrik, terugplaatsing stenen van de Staatsmijn Emma bij Emmastaete, bijzondere H. Missen enz..
     
    E-mail : info@heemkundebrunssum.nl
    .
    .
- De ‘Werkgroep Genealogie’
   
De ‘Werkgroep Genealogie‘ verzamelt genealogische informatie, zoals bidprentjes, overlijdensberichten en andere publicaties over personen met een relatie met Brunssum. De bidprentjes worden geïnventariseerd en deze inventarisatie is op de website van de vereniging te bekijken. Alle genealogische informatie is opgeslagen in het archief van de vereniging, dat zich bevindt in het verenigingslokaal. Het archief is te raadplegen na het maken van een afspraak met de archiefbeheerder. Op verzoek ondersteunen we ook genealogisch onderzoek van derden. Iedereen die hulp nodig heeft bij stamboomonderzoek, kan contact opnemen met dhr. May Embrechts van de werkgroep Genealogie genealogie@heemkundebrunssum.nl.
    .
    .
- De ‘Werkgroep Mijnmuseum’
   
Het ‘Mijnmuseum Brunssum‘ heeft als doel het mijnverleden van Brunssum te bewaren en door te geven aan de generaties die na ons komen. Het Mijnmuseum Brunssum heeft een uitgebreide verzameling foto’s en materialen, die laten zien onder welke omstandigheden en met welk gereedschap de steenkool moest worden gedolven. Het Mijnmuseum Brunssum is gevestigd in een lokaal van de voormalige basisschool aan de Pr. Hendriklaan 382 en is iedere maandag en woensdag (uitgezonderd feestdagen) van 13:00 -17:00 uur geopend. Het mijnmuseum is gratis te bezichtigen. Het is tevens een plek waar oud mijnwerkers en geïnteresseerden onder genot van een kopje koffie/thee elkaar kunnen ontmoeten.
-   Het Mijnmuseum Brunssum houdt lezingen (ook op locatie) met betrekking tot het mijnverleden.
   
Neem voor informatie en afspraken met betrekking tot rondleidingen en/of lezingen contact op met dhr. Cor van den Brand Tel.: 045 - 5224391. E-mail: mijnmuseum@heemkundebrunssum.nl.
    .
    .
 De Heemkundevereniging Brunssum;
 
-   heeft een bibliotheek en archief; deze bevatten o.a. boeken, tijdschriften, bidprentjes, krantenknipsels, landkaarten en foto’s.
-  
organiseert jaarlijks een excursie. Reeds bezocht zijn Rolduc, Sittard, Valkenburg, Wijnandsrade, Echt, Vaals, Simpelveld, Gangelt, Mijnmuseum Heerlen, Kasteel Amstenrade, Boerderijmuseum Schimmert en Bierbrouwerij Alfa.
   
    
geeft 4 Keer per jaar het verenigingsblad ‘De Heemkunde Bron’ uit, met daarin foto’s en verhalen van Brunssum van vroeger, ontvangen.
    .
   
Klik voor een overzicht van de activiteiten van de Heemkundevereniging Brunssum in 2018 op de onderstaande link naar het jaarverslag van de secretaris, zoals gepresenteerd tijdens de ALV van 2018. Tevens zijn hier de meest recente financiƫle gegevens over 2018 van de vereniging beschikbaar: de balans, baten en lasten met een toelichting.
    .
    Jaarverslag van de secretaris
    Balans
    Baten en lasten
    Uitleg financiële gegevens Heemkundevereniging
 
 
Copyright © Heemkundevereniging Brunssum 2006 - 2019
Deze website werd verzorgd door: Ron Slangen GRAPHX